TSN030 – Pijama lụa hawaii ngắn

395,000 277,000

Chất liệu lụa hawaiii cao cấp
————
BẢNG SIZE
“Size M: từ 45kg-55kg, vòng 1 tầm 90cm, vòng 3 dưới 100cm
Size L: từ 56kg-60kg, vòng 1 tầm 95cm, vòng 3 dưới 110cm”

TSN030 - Pijama lụa hawaii ngắn
TSN030 – Pijama lụa hawaii ngắn