HNN276 – Đầm ngủ dễ thương yukata xô 2 lớp

320,000

Đầm yukata xô 2 lớp

————
BẢNG SIZE
Size M: từ 45-55kg, vòng 1 tầm 95cm, vòng 3 tầm 100cm
Size L: từ 56-60 kg, vòng 1 dưới 100 cm, vòng 3 dưới 105cm

HNN276 - Đầm yukata xô 2 lớp
HNN276 – Đầm ngủ dễ thương yukata xô 2 lớp